Privacy

Rozemarijn Voedingsadvies PrivacyPrivacyverklaring Rozemarijn voedingsadvies en coaching

 

Sonja Kragting-de Vries, eigenaar en gewichtsconsulente van Rozemarijn voedingsadvies en coaching, gevestigd aan Molenberg 25, 3911PP te Rhenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverlaring.

 

Contactgegevens

www.rozemarijnvoedingsadvies.nl | e-mail: sonja@rozemarijnvoedingsadvies.nl

tel. 06- 39 88 68 29

KvK Utrecht nummer: 61806803

Aangesloten bij de beroepsverenging BGN met lidnummer: 2838.

 

Algemeen

Rozemarijn voedingsadvies en coaching is een professionele praktijk.  Hier kunt u bij een gewichtsconsulent terecht voor voedings-, leefstijl en beweegadvies voor volwassenen en kinderen. Op basis van individuele coaching en / of groepscursussen en (kinder)kookworkshops.

De gewichtsconsulent is blij met het vertrouwen dat u in haar stelt en is zich ervan bewust dat dit onder andere de verantwoordelijkheid met zich meebrengt om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring is uitgewerkt welke gegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en hoe en waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Rozemarijn voedingsadvies en coaching. Rozemarijn voedingsadvies is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van partners en / of partijen waarmee wordt samengewerkt.

De cliënt is zich er van bewust dat bij het aangaan van een overeenkomst met Rozemarijn voedingsadvies en coaching ook het privacy beleid zoals in deze verklaring opgenomen wordt geaccepteerd.

 

Gebruik van verzamelde gegevens

Rozemarijn voedingsadvies en coaching respecteert de privacy van de cliënt en draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van de door de cliënt verstrekte persoonlijke informatie.

 

 1. Gebruik van diensten van Rozemarijn voedingsadvies en coaching

Wanneer de cliënt zich aanmeldt voor een van de diensten van Rozemarijn voedingsadvies en coaching wordt (fysiek als digitaal) gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Rozemarijn voedingsadvies en coaching vraagt bij het maken van een afspraak naar uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Bij een intake en (eventueel) vervolgconsult(en) met de cliënt wordt gevraagd naar (medische) persoonsgegevens, voedingsgewoonten, leefstijl en worden metingen verricht. Dit is een voorwaarde om adviezen goed op uw situatie af te kunnen stemmen. Gegevens die de cliënt worden gevraagd:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Beroeps-, werk-, en leefomstandigheden
 • Voedingsgewoonten, slaapgewoonten
 • Sport, hobby’s, leefstijl
 • Bijzonderheden gezondheidssituatie, medicijngebruik en fysieke belastbaarheid
 • Contactgegevens huisarts
 • Zorgverzekeringsgegevens met relatienummer

Gegevens die van cliënt via metingen worden verkregen:

 • Gewicht
 • Lengte
 • Spier- en vetmassa
 • BMI
 • Viscerale vetpercentage
 • RM calorie

 

 

2.Communicatie

Het is mogelijk dat e-mails of andere berichten die aan Rozemarijn voedingsadvies en coaching worden gezonden, worden bewaard. Soms worden daarbij persoonlijke gegevens gevraagd die relevant zijn voor de desbetreffende situatie. Dit maakt het mogelijk om gestelde vragen en verzoeken te kunnen beantwoorden of per e-mail adviezen te kunnen verstrekken.

Deze gegevens worden opgeslagen op een beveiligde computer van Rozemarijn voedingsadvies en coaching. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover Rozemarijn voedingsadvies en coaching beschikt.

 

3. Wet bescherming persoonsgegevens

Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, e-mail, intake formuleren, consulten of andere manieren worden vrijwillig verkregen.

 

4. Doeleinden

Rozemarijn voedingsadvies en coaching verwerkt de eerder genoemde (medische) persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om de adviezen goed op de situatie van de cliënt af te kunnen stemmen en om op een verantwoorde en veilige manier adviezen te kunnen geven;
 • Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of aanpassen van een ingeplande afspraak;
 • Om facturen voor geleverde diensten aan cliënt te kunnen verstrekken.

Rozemarijn voedingsadvies en coaching verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze privacy verklaring zijn benoemd, tenzij hiervoor van te voren toestemming is verkregen van cliënt.

Alle persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de intake en (eventuele) vervolgconsult(en) worden op papier in een afgesloten kast bewaard. Rozemarijn voedingsadvies houdt deze gegevens maximaal 2 jaar na de laatste afspraak in archief, waarna ze worden vernietigd of geanonimiseerd. Facturen met daarop in ieder geval naam en adresgegevens worden minimaal 7 jaar (digitaal) bewaard met inachtneming van de geldende wettelijke regels voor crediteuren- en debiteurenadministratie.

 

 

5. Derden

De verzamelde persoonsgegevens worden niet zonder schriftelijke toestemming van de cliënt aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

 

6. Website

De website van Rozemarijn voedingsadvies en coaching is te bezoeken zonder mee te delen wie de bezoeker is of specifieke informatie te verschaffen. Rozemarijn voedingsadvies en coaching heeft een verwerkersovereenkomst met provider Hosting2Go. Deze provider draagt zorg voor de beveiliging van de website.

 

7. Gegevens wanneer de cliënt een review plaatst

Dit gaat om de (voor)naam van de cliënt en inhoudelijk bericht over de ervaring van de cliënt. Alleen (voormalige) cliënten schrijven vrijblijvend en op eigen initiatief een review op de website. Aan alle cliënten wordt gevraagd om akkoord te gaan met het privacybeleid, waarmee ook toestemming wordt gegeven voor het bewaren van de gegevens van een eventuele review op de website.

Doel is het verzamelen van echte reviews op de website, waarmee ervaringen kunnen worden getoond aan potentiële cliënten.

 

 

8. Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op de dienstverlening van Rozemarijn voedingsadvies en coaching en de mogelijkheden van haar website. Eventuele aanpassingen en /of veranderingen in dienstverlening of op de site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy verklaring. Het is daarom raadzaam regelmatig de privacy verklaring te raadplegen.

 

9. Rechten van de cliënt

De cliënt kan inzage vragen in de bewaarde gegevens. Deze inzage kan onder begeleiding van de gewichtsconsulent worden gegeven.

De cliënt mag verzoeken om verwijdering van gegevens. Met inachtneming van de geldende wettelijke regels voor het bewaren van een aantal gegevens wordt aan een dergelijk verzoek gehoor gegeven.

Indien een cliënt kan aantonen dat verwerkte of bewaarde gegevens onjuist zijn, dan kan cliënt eisen dat deze gegevens worden aangepast en /of aangevuld.

De cliënt kan vragen om bepaalde gegevens niet te gebruiken en/of te bewaren.

Cliënt kan bezwaar maken tegen het gebruik of opslag van bepaalde gegevens. Aan het verzoek wordt zo spoedig mogelijk voldaan, in ieder geval binnen 1 maand. Het verzoek kun je doen via email/contactformulier, WhatsApp, SMS, per brief, telefonisch of mondeling.

Het is altijd mogelijk om bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een klacht in te dienen over de manier waarop ik met je gegevens omga. De AP is verplicht deze klachten te behandelen.

 

10. Vragen en feedback

Rozemarijn voedingsadvies en coaching controleert regelmatig of aan deze privacy verklaring wordt voldaan. Als er vragen of opmerkingen hierover zijn, kunt u contact opnemen met Rozemarijn voedingsadvies en coaching via sonja@rozemarijnvoedingsadvies.nl of 06-39 88 68 29